Privacyverklaring

Actief Bos De Krim
Actief Bos De Krim organiseert op basis van vrijwilligheid diverse activiteiten, zoals De Krim Wandelt, Bootcamp De Krim, workshops, enzovoort. Actief Bos De Krim houdt geen administratie bij en verwerkt geen persoonsgegevens.

Social Media en website
Wel gebruikt Actief Bos De Krim beeldmateriaal op social media zoals Facebook, Instagram en via Whatsapp (groepsapps). Ook kan het voorkomen dat dit beeldmateriaal op de website van Actief Bos De Krim wordt geplaatst. Plaatsing van dit beeldmateriaal is om de activiteiten van Actief Bos De Krim te promoten. Het doel hierachter is om mensen van alle leeftijden aan te moedigen om naar buiten te gaan om daar actief bezig te zijn en elkaar te ontmoeten.

Toestemming
Wij gaan ervan uit dat u voor het plaatsen van beeldmateriaal op bovengenoemde social media uw toestemming verleend. U kunt te allen tijde deze toestemming ongedaan maken. Dit kunt u mondeling aangeven tijdens het sporten of door middel van een berichtje in de (groeps)app. Ook kunt u vragen of wij een specifieke foto verwijderen van de verschillende kanalen. Hier geven wij te allen tijde gehoor aan.

Stichting Actief Bos De Krim